Wczesne wspomaganie rozwoju

W naszej placówce są prowadzone bezpłatne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, przez cały rok kalendarzowy, zarówno w wakacje i ferie zimowe. Są one przewidziane dla dzieci, u których wykryto deficyty w rozwoju, które mogą poważnie utrudnić jego funkcjonowanie w przyszłości. W naszym ośrodku pracują specjaliści, którzy udzielają wsparcia dzieciom, które mają trudności m.in z mówieniem, widzeniem, słyszeniem, a także z poruszaniem się. Nasi pedagodzy, psycholodzy i terapeuci będą zapewniali Waszemu dziecku regularną pomoc podczas specjalnie opracowanych zajęć. Są one układane w taki sposób, by Wasza pociecha czuła się na nich swobodnie, ale też ćwiczyła podstawowe czynności życiowe, które pomogą jej radzić sobie w przyszłości. Częstotliwość spotkań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju jest uzależniona od dysfunkcji występujących u dziecka, ale też od osobistych możliwości malucha i jego rodziców.

Jeśli tylko spostrzegą Państwo niepokojące sygnały u swojego dziecka lub wiecie, że ma ono trudności wynikające z nieprawidłowego rozwoju, skontaktujcie się z naszą placówką. Jak najwcześniejsze rozpoczęcie terapii WWR może przełożyć się na funkcjonowanie Waszej pociechy w późniejszych latach życia!

wycinanie prace ręczne w przedszkolu 

Co zrobić, by dziecko mogło skorzystać z WWR?

Jeśli chcą Państwo skorzystać z programu zajęć WWR, potrzebna będzie opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz złożenie wniosku o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju w naszej placówce.
Jeśli Wasz wniosek zostanie zaakceptowany i zostanie wydana zgoda na rozpoczęcie terapii WWR to zajęcia będą odbywały się nie odpłatnie. Tym bardziej zachęcamy, wszystkie osoby, które myślą o rozpoczęciu wspomagania w rozwoju swojego dziecka, by podjęły próbę i zgłosiły swoją pociechę do naszej poradni! Wczesne wspomaganie rozwoju jest realizowane cały rok, zarówno w wakacje, jak i ferie zimowe.