Terapia

Terapia indywidualna:

 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia ręki
 • terapia taktylna
 • terapia ustno – twarzowa
 • terapia EEG- biofeedback
 • dogoterapia
 • fizjoterapia
 • masaż Shantala
 • trening słuchowy Johansen JIAS
 • terapia z seksuologiem

Terapia grupowa :

 • psychomotoryka
 • dogoterapia
 • socjoterapia

Neurolog dziecięcy

Neurolog dziecięcy w naszej placówce odpowiada za diagnozę i leczenie dzieci z zaburzeniami i chorobami układu nerwowego. Leczenie neurologiczne wykracza poza standardowe metody leczenia pediatrów i wymaga stałych konsultacji. Po wstępnej konsultacji neurolog może zlecić wykonanie specjalistycznych badań takich jak eeg, tomografia, specjalistyczne badanie krwi i inne w zależności od potrzeby pacjenta.

Kiedy należy udać się do neurologa? Jeśli zaobserwujesz u swojego dziecka: symetrię ułożenia ciała, nieprawidłowe napięcie, tiki, brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na swoje imię i na otoczenie, zaburzenia snu, nadmierną płaczliwość, napady drgawek, regres w dotychczasowym rozwoju dziecka lub brak postępu rozwoju, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji i uwagi, moczenie, inne nietypowe objawy, które Cię niepokoją.

Lekarz neurolog często współpracuje z innymi specjalistami, w tym najczęściej z psychiatrą, psychologiem, fizjoterapeutą i logopedą. Kompleksowa diagnostyka tych specjalistów pozwala na wielokierunkową ocenę dziecka i dokładną klasyfikację zaburzenia, oraz na wytyczenie prawidłowego toru terapii.

Psycholog dziecięcy

Psycholog w naszej placówce odpowiada za diagnozę i terapię psychologiczną dziecka. Zadaniem psychologa jest prawidłowa ocena rozwoju i funkcjonowania dziecka i wytyczenie jak najlepszego sposobu terapii. Psycholog pomaga dziecku zrozumieć szereg zjawisk zachodzących w jego umyśle, pomaga dokonać oceny sytuacji, analizuje stany emocjonalne, pomaga dostrzegać różnice między poszczególnymi relacjami. U dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju  pomaga w tworzeniu prawidłowych zależności, uczy podstawowych zachowań społecznych, samoobsługowych, kieruje pracą dziecka wg wytycznych dotyczących poszczególnych etapów rozwoju dziecka.

Kiedy udać się do psychologa? Jeśli zauważysz u swojego dziecka wzmożoną agresję, autoagresję, kłopoty w szkole z nauką, brak kontaktu z rówieśnikami w szkole czy w przedszkolu, kiedy dziecko jest zbyt aktywne –nadpobudliwe ruchowo, kiedy dziecko jest bardzo nieśmiałe, nazbyt spokojne i ciche, kiedy wykazuje problemy z jedzeniem, spaniem, przejściem treningu czystości, kiedy sprawia kłopoty wychowawcze, kiedy nie osiąga przewidzianych dla swojego wieku umiejętności i osiągnięć rozwojowych.

Psycholog współpracuje ściśle z rodzicami podopiecznego a także z innymi specjalistami.

Pedagog

Pedagog pomaga w rozwiązywaniu między innymi problemów wychowawczych i zaburzeń procesu uczenia się. Praca pedagoga opiera się na wspieraniu dziecka w dziedzinach szkolnych, z którymi uczeń ma największe trudności. Kształtowanie i opracowywanie form uczenia się, zapamiętywania, wprowadzanie technik czytania, pisania i liczenia, dokonywanie analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej, trening pamięci słuchowej, praca nad koordynacja wzrokowo – ruchową   – tego m.in. może nauczyć się dziecko w pracy z pedagogiem. Jest to zaledwie zarys umiejętności, jakie można uzyskać w pracy z tym specjalistą. W pracy z dziećmi, z niepełnosprawnościami pedagog przekazuje umiejętności od podstawowych takich jak np. prawidłowe trzymanie w ręku łyżki, kredki, wykonywanie poleceń prostych, aż po złożone czynności.

Kiedy należy udać się do pedagoga? Jeśli Twoje dziecko nie radzi sobie z nauką, ma trudności w wykonywaniu czynności manualnych- rysowanie, kolorowanie, lepienie z plasteliny, wydzieranie, itp., jeśli dziecko ma problemy z pamięcią, koncentracją, jeśli Twoje dziecko jest dyslektykiem lub dysgrafikiem lub jest ryzyko tych specyficznych trudności, kiedy zakłócony jest proces lateralizacji- brak preferencji prawej lub lewej strony ciała, kiedy zakłócone są funkcje wzrokowe lub/i słuchowe, szczególnie ważne jest pomoc pedagoga, jeśli u Twojego dziecka stwierdzone są nieprawidłowości w rozwoju.

Logopeda

Zadaniem logopedy jest  nie tylko korekcja wad wymowy, logopeda często wspomaga samą komunikację. Tak jest w przypadku, np. dzieci z autyzmem, dzieci z Zespołem Downa lub innymi głębszymi zaburzeniami (pracuje tu na piktogramach, obrazkach, za pomocą gestów) umożliwiając im kontakt z otoczeniem. Z dziećmi jąkającymi się pracuje nad płynnością mówienia, u dzieci z rozszczepem podniebienia, u noworodków wykonuje masaż logopedyczny a w przyszłości kontynuuje terapię pracując na poszczególnych głoskach. Stosujemy wiele nowych metod terapeutycznych, dzięki którym nasi pacjenci szybciej odnoszą sukces.

Kiedy należy udać się do logopedy?

Rodzic powinien skonsultować swoje dziecko z logopedą w sytuacji gdy:  – w wieku niemowlęcym obserwuje nieprawidłowości w budowie jamy ustnej, w szczególności języka i wędzidełka podjęzykowego, – kiedy niemowlę nie reaguje na rodzica, na otoczenie uśmiechem reakcją oczu, machaniem rączkami, – kiedy dziecko w wieku do 1r.ż i 6m-cy nie wypowiedziało pierwszego słowa a wieku od 2 r.ż do 2 r. ż i 6m-cy nie wypowiedziało pierwszego zdania,

– kiedy dziecko w wieku 3 lat nie wypowiada jednej lub więcej z wymienionych głosek: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l,li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, p, b, m, t, d, n, lub nie wypowiada samogłosek o,a ,e,u, i, y, ą, ę – kiedy w wieku 4 lat nie wymawia s,z,c,dz,– kiedy w wieku 5 lat nie wypowiada sz, ż,cz,dż, – kiedy w wieku 6 lat nie wypowiada głoski r. Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się we własnym, swoistym tempie i niewielkie opóźnienia rozwoju mowy nie powinny być powodem do niepokoju, ale nie powinny przekraczać 6 miesięcy. Spektrum oddziaływań logopedycznych jest bardzo szerokie, dlatego też bardzo często opiera się na współpracy z innymi specjalistami.

Terapia EEG-biofeedback

EEG – Biofeedback określane jest jako trening mózgu. Informacja o stanie umysłu pacjenta jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG. EEG Biofeedback jest metodą zaliczaną do technik neurotechnologicznych.  Podstawą metody jest biologiczne sprzężenie zwrotne –polega na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie. Pacjent siedzi wygodnie w fotelu i obserwuje widoczne na monitorze wideogry, obrazujące przebieg jego fal mózgowych (czynność bioelektryczna mózgu przekazywana jest do komputera za pomocą elektrod umieszczonych na głowie pacjenta). Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym, a czynnością neurofizjologiczną mózgu. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry – ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, dziecko otrzymuje nagrodę w postaci wzrokowej (wideogra przebiega pomyślnie) i słuchowej (sygnały dźwiękowe). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces znika. Dzięki metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu, m.in.  jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe) ponieważ stan naszego umysłu i zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu(sygnały dźwiękowe).

Dla kogo trening EEG Biofeedback jest zalecany?

Dzięki szerokiemu spektrum oddziaływań metoda EEG Biofeedback znajduje zastosowanie przy:

– zaburzeniach uwagi, koncentracji,

– nadpobudliwości psychoruchowej,

– problemach szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia itp.),

– rozwojowych zaburzeniach mowy,

– stanach lękowych, tremie, obniżonej samoocenie w rehabilitacji po urazach czaszki, udarach i wielu innych,

– zaburzeniach snu,

– zaburzeniach lękowych i fobiach,

– wstydliwości i tremie,

– migrenach,

– jąkaniu,

– i wielu innych.