Opinie

W poradni można otrzymać następujące opinie:

  • stwierdzającą gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole
  • o odroczeniu obowiązku szkolnego
  • psychologiczno -pedagogiczną
  • o specyficznych trudnościach w uczeniu się
  • inne, według potrzeb