Cennik

Rodzaj działania Czas Cena
Wizyta u neurologa ok 20 min

 

Konsultacja /terapia logopedyczna ok 45 min  zł
Konsultacja/terapia pedagogiczna ok 60 min  zł
Konsultacja /terapia psychologiczna ok 50 min  zł
Konsultacja /terapia SI ok 50 min  zł

 

Konsultacja / terapia z seksuologiem ok 60 min  zł
Terapia taktylna ok 50 min  zł

 

Terapia ręki ok 50 min  zł

 

 

 

Rehabilitacja ok 60 min

ok 30 min

Psychomotoryka 60 min  zł

 

Diagnoza psychologiczna z opisem ok. 90min
Diagnoza pedagogiczna z opisem ok. 90 min
Diagnoza logopedyczna z opisem ok 60 min
Diagnoza Johansen IAS ok. 120 min

 

Wizyta kontrolna Johansen IAS ok. 60 min

 

Płyta do treningu Johansen IAS zł lub  zł
EEG – Biofeedback

 

ok. 50-60 min
Opinia o odroczeniu od obowiązku szkolnego 280 zł
Opinia w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej 280  zł
Opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej 280  zł
Opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych (specyficznych trudnościach w uczeniu się) 280  zł